Rekuperačné systémy fungujú na princípe spätného získavania tepla pri vetraní. Toto nastáva, keď odvádzaný vzduch odovzdáva svoje teplo privádzanému vzduchu. V rekuperačnej jednotke na to slúži výmenník.

 

Najdôležitejšia časť rekuperácie

Výmenník je najdôležitejšia časť rekuperačnej jednotky. Môže byť doskový alebo rotačný. Pri malých rekuperačných jednotkách používaných v rodinných domoch hovoríme takmer vždy o doskovom výmenníku.

Ten sa skladá z množstva lamiel poukladaných jedna vedľa druhej. Sú neprievzdušné, zároveň umožňujú odovzdávanie teda rekuperáciu tepla.

To znamená, že rekuperačná jednotka odvádza z domu použitý – teplý vzduch cez doskový výmenník a zároveň nasáva studený – čerstvý vzduch z vonku tiež cez doskový výmenník.

 

Odvádzaný vzduch ohrieva privádzaný

Vo výmenníku sa privádzaný a odvádzaný vzduch vzájomne nepriamo stretnú a odovzdajú si teplo v zime alebo v chlad v lete. Existujú aj špeciálne entalpické výmenníky umožňujúce aj odovzdávanie vlhkosti.  Má ich však veľmi málo rekuperačných jednotiek.

Princíp ako fungujú rekuperačné systémy je týmto jednoducho zodpovedaný.  Vždy je potrebné, aby odvádzaný vzduch odovzdal teplo privádzanému vzduchu.

 

Účinnosť rekuperácie

Platí princíp, že čím väčší objem vzduchu prechádza cez výmenník, tým je odovzdané teplo menšie.

Z tohto dôvodu je rekuperačné jednotky vhodné používať v režime  s minimálnym prietokom vzduchu. Preto, ak výrobca uvádza na rekuperačnej jednotke účinnosť 95 % je to možné dosiahnuť spravidla pri minimálnych prietokoch vzduchu.

Vzduch odvádzaný z domu má zvyčajne okolo 20 °C. Vonkajšia teplota na jar, či na jeseň je okolo 5 °C. Pri 90 % účinnosti je jednotka schopná  5 °C vonkajší vzduch zohriať na teplotu okolo 18 °C.

 

Čo vám dá rekuperácia

Najväčší prínos rekuperácie je to, že v dome máte celý rok perfektne vyvetrané a pritom nemáte pocit chladu v zime a ani pocit horúčavy v lete.

Ak predsa len váhate mám ešte jeden argument. Človek nie je stroj, ak by sa akokoľvek snažil nemá šancu každú chvíľu otovriť okno a vyvetrať. Ale dobrá rekuperácia to hravo zvládne.

 

Článok pre Vás pripravil:

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

e-mail: info@twg.sk

Tel.: 0911 640 055

Share This