Jedna z najdôležitejších vlastností rekuperačnej jednotky je filtrácia vzduchu. Filtre v rekuperačnej jednotke delíme na niekoľko stupňov. Úplne najzákladnejší filter sa označuje triedou G. Tento filter slúži nad odfiltrovanie hrubých prachových častíc, v malej miere na odfiltrovanie jemnejších prachových častíc a peľov. Je to najnižší stupeň filtrácie.

 

Najlepšia filtrácia je v znamení písmena F

Stredný stupeň filtrov je označovaný písmenom M, ten už zabezpečuje dobre odfiltrovanie hrubých prachových častíc, stredne dobré ofiltrovanie jemných častíc, peľových častíc a rôznych baktérii. Najjemnejší stupeň filtrácie je označovaný kategóriou F7. Takéto filtre zabezpečujú veľmi dobrú filtráciu. Prachové častice sú vo veľkej miere filtrované. Tak isto peľ a baktérie tieto filtre spoľahlivo odfiltrujú.

 

Rekuperácia s dvojitou filtráciou šetrí vaše peniaze

Kvalitné rekuperačné jednotky vzhľadom na hroziace rýchle zanesenie jemných filtrov používajú dva stupne filtrácie. Napríklad kombináciu filtra G4 úplne na začiatku systému a hneď za ním sa nachádza filter F7. To zabezpečí, že tieto dva filtre vyfiltrujú vzduch veľmi kvalitne, bez toho aby hrozilo, že sa veľmi rýchlo zanesú nečistotami. Pri takejto zostave preto nie je potrebné filtre v rekuperačnej jednotke meniť veľmi často.

 

Špecialita na záver

Existujú špeciálne filtre, ktoré obsahujú uhlík. Tieto uhlíkové filtre dokážu vo väčšom alebo menšom rozsahu filtrovať rôzne pachy z exteriéru. Nie je to síce 100% filtrácia pachov ale vo veľa prípadoch dokážu vylepšiť situáciu.

Článok pre Vás pripravil:

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

e-mail: info@twg.sk

Tel.: 0911 640 055

Share This