Vo vnútri budov trávime 85-90% času. Sú to najmä budovy v ktorých bývame. Naše zdravie, produktivita, a komfort – to všetko je ovplyvnené kvalitou vnútorného prostredia. V tomto smere zanedbávame hlavne vetranie a pritom rekuperácia vyrieši veľa problémov za nás.

Budovy prechádzajú v posledných rokoch veľkými zmenami, preto sa z veľkej miery menia aj zdroje škodlivín a vnútorná klíma, ktoré majú často negatívny dopad na užívateľa.

Vzduch vo vnútri budov ovplyvňujú materiály, ktoré sú v nich použité, spôsob a intenzita vetrania, či samotní užívatelia a ich aktivity. V neposlednom rade je to aj vzduch prichádzajúci z vonkajšieho prostredia.

 

Čo je zdrojom formaldehydu?

Je neviditeľný, avšak všadeprítomný. Dýchame ho, vystavujeme mu pokožku a možno ani netušíme ako môže ohroziť naše zdravie. Formaldehyd je najviac rozšírená znečisťujúca látka v našich domácnostiach.

Hlavný zdroj formaldehydu v našich domoch je práve jeho vybavenie – nábytok z drevotriesky, preglejky, lepenky, podlahoviny, farby, laky, koberce či tapety. Najnebezpečnejšia je drevotrieska.

Ďalej sa nachádza v kozmetike – v lakoch na nechtoch, púdroch, krémoch, šampónoch, mydlách. Taktiež aj v čistiacich a dezinfekčných prostriedkoch, ale i v niektorých nekvalitných plyšových hračkách. Zdrojom formaldehydu je tiež horiace drevo, uhlie, plyn a cigaretový dym.

Vonkajší vzduch, najmä ten z dopravy nemá na výslednú koncentráciu vo vnútornom prostredí až taký vplyv. Koncentrácia formaldehydu v interiéri je značne závislá aj od teploty a vlhkosti v interiéri. So zvýšenou teplotou vo vnútri domu sa aj zvyšuje uvoľňovanie formaldehydu. Pri nedostatočnom vetraní sa koncentrácia ešte zvyšuje. Pravidelné vetranie oknami je skoro nemožné, preto jediné rozumné riešenie je nútené vetranie s rekuperáciou.

 

Čo spôsobuje formaldehyd vášmu zdraviu?

Pri krátkodobom vystavení koncentráciám formaldehydu môže byť podráždená sliznica a horné dýchacie cesty. Môže sa prejaviť slzenie, zápal, opuch, sucho v hrdle, kýchanie, bolesti hlavy, kašeľ, závraty či pocity na vracanie.

Ak sa vystavujete  formaldehydu dlhodobejšie, čakajte chronický kašeľ, chronické poruchy dýchacích ciest, astmu, bronchitídu, zhoršenie alergií a dermatitídu. Deti sú pritom ešte oveľa citlivejšie ako dospelí.

 

Účinok Koncentrácia formaldehydu (mg/m3)
Prah vnímania zápachu 0,1
Prah dráždenia očí 0,5
Pocit dráždenia v nose, hrdle 0,6
Slzenie 3,1

Pre príklad: cigaretový dym obsahuje až 1,23 mg formaldehydu. Ak sa v miestnosti, ktorá má objem 30m3 vyfajčí  5 cigariet jeho koncentrácia dosiahne 0,28 mg/m3.

 

Ako zlepšiť kvalitu ovzdušia? Rekuperácia je riešenie!

Pre zníženie množstva formaldehydu je potrebné obmedzenie zdrojov znečistenia vo vašej domácnosti, alebo intenzívne vetranie.

Fajčenie v domácnosti je dnes už skôr na ústupe. V interiéri si dajte pozor hlavne pri výbere materiálov. Najväčšiu pozornosť venujte výberu nábytku, ten býva hlavným zdrojom formaldehydu, preto uprednostňujte prírodné materiály. Taktiež vyberajte nátery a čistiace prostriedky, podľa látok, ktoré z nich prchajú. Drobnými pomocníkmi vo vašej domácnosti môžu byť i niektoré izbové rastliny. Formaldehyd sa odparuje pri vyšších teplotách, preto miestnosti neprekurujte.

Okrem týchto tipov je veľmi dôležité, či až najdôležitejšie vetranie jednotlivých miestností. Je potrebné vetrať pravidelne a intenzívne. To je často veľký problém a vyžaduje si veľa disciplíny. Inštaláciou efektívneho vetracieho systému, ktorého úlohou poskytovať čerstvý vzduch a odstrániť škodliviny máte problémy takmer vyriešené. Vetranie s rekuperáciou je teda najuspokojivejším riešením.

Je to ten najkomfortnejší spôsob vetrania vášho domu aký existuje. Vďaka kvalitnej rekuperačnej jednotke je dom perfektne vyvetraný a z domu sú odvedené škodliviny.

Vo vašom dome je oveľa vyššia kvalita vzduchu. Máte zabezpečený neustály prísun čerstvého vzduchu a zároveň odvetranie častí domu, kde vznikajú spomínané škodliviny, ale aj pachy, či vlhkosť. Čerstvý vzduch je tiež filtrovaný, čím sa znižuje koncentrácia baktérií, plesní a iných škodlivín vo vzduchu.

 

Článok pre vás vytvoril:

Ing. Rastislav Tvarog
Energetický špecialista a audítor
e-mail: info@twg.sk
Tel.: 0911 640 055

 

 

 

Share This