Viete čím je ovzdušie najviac znečistené?

Hlavnou príčinou súčasného znečistenia ovzdušia sú hlavne emisie z vykurovania domácnosti emisie z dopravy.  Silné znečistenie tiež podporuje stabilné, chladné a bezveterné počasie.

Pri takomto stave počasia sa začnú zhromažďovať znečisťujúce látky, obzvlášť pevné prachové častice PM10 a PM2.5. Jedná sa o veľmi malé čiastočky, ktoré sú voľným okom len ťažko viditeľnéNajväčším problémom kvality ovzdušia na Slovensku je znečistenie ovzdušia prachovými  časticami (PM10).

Limity povolených emisií na Slovensku sú každoročne prekračované pre PM (prachové častice) na viac ako 1/3 monitorovacích staniciach. Najhoršie výsledky sú spomedzi väčších miest najmä v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Trenčíne, Košiciach, či Ružomberku. Ako sme na tom s prachovým časticami PM 2,5 na celej Zemi zistíte z tejto mapy. Pre Slovensko to nie je úplne najhoršie, ale naozaj sa nie je čím chváliť.

 

 

Z čoho vznikajú jemné prachové častice (PM)?

Tieto malé častice, rôznych látok sú ľahké a trvá im veľmi dlhú dobu, kým sa usadia na povrchu.  Označujú sa ako PM, pričom rozlišujeme kategórie PM10,PM2,5 a PM1,0, podľa veľkosti častíc. Napríklad PM10 sú častice do 10 mikrometrov (t.j. tisícina milimetra). Čím majú menší priemer, tým sa dlhšie držia v ovzduší.

Prachové častice v súčasnosti vznikajú predovšetkým z rôznych spaľovacích procesov. Zdrojom je tiež nárast automobilovej dopravy, vykurovanie nekvalitnými tuhými palivami, ťažobná činnosť a pod.

Okrem vonkajšieho prostredia sa nachádzajú aj v našich domácnostiach. Ich koncentrácia sa vo vnútornom prostredí zvyšuje najmä varením, zametaním, vysávaním, fajčením tabaku a hlavne tým, že málokto vetrá tak ako by mal. A pritom rekuperácia pomôže aspoň čiastočne pri všetkých týchto „neduhoch“.

 

 

Ako dokážu uškodiť nášmu zdraviu?

Citlivou skupinou pri znečistenom ovzduší sú obzvlášť malé deti, starí obyvatelia, ale aj ľudia trpiaci alergiami, či astmou.

Čím sú jemné prachové častice menšie, tým je ich vdýchnutie zákernejšie pre náš organizmus. Veľa tiež  závisí od ich chemického zloženia. Častice, ktoré sú väčšie než PM10 sú odfiltrované už v nosnej dutine a netvoria tak výrazne riziko. Avšak menšie častice (PM10) prenikajú do hrtana a do dolných dýchacích ciest.  PM2,5 sa usádzajú v prieduškách a ešte menšie PM1 až v pľúcnych lalokoch.

Tieto čiastočky sú často príčinou astmy, pľúcnych chorôb s častejších ochorení dýchacích ciest u detí. Pri ľuďoch vo vyššom veku sa zvyšuje počet ochorení cukrovkou, vysokým krvným tlakom a podobne.

 

 

Vo veľkom prenikajú aj do našich domácností

V súčasnosti sú na Slovensku zavedené rôzne opatrenia na znižovanie emisí.  Aj keď k ním môže prispieť každý jeden obyvateľ, riešenia na zlepšenie kvality ovzdušia týmito opatreniami majú veľmi náročný proces a môžu trvať niekoľko desiatok rokov.

Vzduch, ktorý dýchame vonku teda nie je možné až tak jednoznačne ovplyvniť. To čo však môžeme zmeniť je kvalita ovzdušia vo vnútornom prostredí. Denne strávime 85-90% svojho času v budovách, či už v domácnosti alebo na pracoviskách. Preto je dôležité zabezpečiť dobrú kvalitu ovzdušia vo vnútri vášho domova. Je dôležité pravidelne vetrať! Keď už nie je u vás inštalovaná rekuperácia, vetrajte aspoň oknami.

 

 

Rekuperácia nás chráni pred znečistením! Je to najzdravšie riešenie.

Častým vetraním sa však  znečisťujúce častice dostávajú cez otvorené okno do vnútra. Jemné prachové častice sú najčastejšou znečisťujúcou látkou, ktorá sa dostane do našej domácnosti z exteriéru.

Existuje však riešenie, kedy vetrať cez okno nemusíte a tak dovnútra nevpustíte žiadne škodliviny. Vetranie pomocou rekuperácie vám zabezpečí to, že sú všetky znečisťujúce látky z exteriéru odfiltrované pomocou filtrov, ktoré majú rôzne stupne filtrácie. Okrem prísunu čerstvého vzduchu vám rekuperácia aj pekne odvetrá škodliviny, pachy, vlhkosť ktoré vznikli vo vnútri vášho domu. Vetranie pomocou rekuperácie je teda najkomfortnejším, ale hlavne najzdravším spôsobom vetrania.

 

Článok pre vás vytvoril: 

 

Ing. Rastislav Tvarog
Energetický špecialista a audítor
e-mail: info@twg.sk
Tel.: 0911 640 055

 

Share This