Vetraním pomocou  lokálnej rekuperácie Meltem M WRG-II dokážete výrazne zvýšiť komfort vášho bývania nie len z hľadiska legislatívy, ale najmä vášho zdravia. Vďaka tomu, že nemusíte vetrať oknami, znížite tepelné straty vo vašom dome a tým usporíte aj na energiach.

Legislatívne hľadisko

Vďaka lokálnej rekuperácii Meltem WRG-II je zabezpečená energetická trieda objektu v požadovanej legislatívnej kategórii.  Dom spĺňa náročné energetické kritéria spojené s primárnou energiou.

 Zdravotné hľadisko

Špičková lokálna rekuperácia Meltem WRG-II zabezpečuje nadštandardný komfort vetrania, čím predchádza nepríjemným pocitom spojeným s  vlhkosťou, zápachom a neustálym pocitom vydýchaného vzduchu.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA PRE VAŠE ZDRAVIE

Viete prečo vznikajú nepríjemné pocity spojené s pocitom vlhka, zlého vzduchu v dome a prečo nastáva v novostavbách reálny problém so vznikom plesní?

Je to spôsobené nedostatočným vetraním. Moderné domy sú príliš tesné. Musia byť, inak by neboli energeticky efektívne.

 V zmysle legislatívy je potrebné hygienické minimum vzduchu, ktorý sa má vymeniť v dome každú hodinu 0,5 násobok celkového objemu vzduchu v zmysle legislatívy.

Bungalov: 100 m2,
Celkový objemu vzduchu: 260m3
Každú hodinu je potrebné vymeniť 130 m3.

Skutočná výmena  vzduchu v modernom dome: 0,1 – 0,2 násobok celkového objemu vzduchu.

Bungalov: 100 m2
Celkový objemu vzduchu: 260m3
Reálna výmena vzduchu  je len cca 40 m3.

Objem vymeneného vzduchu je nedostačujúci. Z tohto hľadiska je tradičné vetranie oknami  5 minút ráno a 5 minút večer nedostatočné a je to hazard s vlastným zdravím.

Lokálna rekuperácia Meltem M-WRG-II výrazne zvýši množstvo vymeneného vzduchu  bez zbytočných tepelných strát a tým pádom sa zvýši aj komfort vášho bývania.

Čo získate inštaláciou  rekuperačnej jednotky

Meltem WRG II?

Ochrana proti vlhkosti:
 • ochrana pred škodami z vlhkosti
 • zabránenie tvorbe plesni.
Ochrana proti hluku:
 • vetranie bez vonkajšieho hluku
 • vysoká akustická izolácia
 • takmer bezhlučná prevádzka
Zdravie v obytných priestoroch:
 • vždy čistý a predohriatý čerstvý vzduch
 • priaznivé pre alergikov vďaka účinným filtrom
 • bez prievanu
Úspora energie:
 • úspora nákladov na vykurovanie a zníženie emisií CO2
 • extrémne nízka spotreba energie
 • možnosť realizácie nízkoenergetických domov s priaznivými nákladmi

Porovnanie parametrov lokálnych rekuperácií

Úspory energie vďaka lokálnej rekuperácii Meltem WRG-II

 

Modelový  príklad – bungalov , merná podlahová plocha 169 m2, elektrické vykurovanie.

                  Bez rekuperácie
Tepelná strata vetraním 6183,6 kWh
                              S rekuperáciou
Tepelná strata vetraním  po osadení rekuperačnej jednotky 4232,3  kWh.

Rozdiel: 6183,6 kWh – 4232,3 kWh = 1951,30 kWh
Priemerná cena 1 kWh elektriny: 0,18 €

 

Ročná úspora:   1951,30 kWh x 0,18 € = 351,23 €

Tento článok pre vás vytvoril: 

Ing. Rastislav Tvarog
Energetický špecialista a audítor
e-mail: info@twg.sk

Share This