Pre optimálne fungovanie rekuperačného systému  je potrebné pravidelne vyčistiť rekuperačnú jednotku a vymieňať v nej filtre, keďže kvalitná filtrácia vzduchu je jedna z najdôležitejších vlastností rekuperačnej jednotky.

Odporúčané prečistenie filtrov je každé 1 až 3 mesiace a vykonanie výmeny filtrov sa odporúča min. raz za 12 mesiacov.

Okrem údržby filtrov je potrebné v rekuperačnej jednotke pravidelne čistiť aj doskový výmenník a ventilátory. Toto čistenie je odporúčané v rozmedzí 1 – 2 rokov.

Ako často vyčistiť rekuperačnú jednotku je individuálne a závislé hlavne od prašnosti okolitého prostredia vášho domu.

Ak budete dodržiavať odporúčané intervaly čistenia jednotlivých komponentov bude Vaša rekuperačná jednotka fungovať vynikajúco.

Prinášame Vám jednoduchý návod na prečistenie rekuperačnej jednotky

Odporúčame postup otvorenia rekuperačnej jednotky ako aj jednotlivé kroky čistenia nafotiť pre jednoduchšie spätné poskladanie.

ČASŤ 1.  ČISTENIE FILTROV V REKUPERAČNEJ JEDNOTKE:

1.Pre čistenie filtrov je potrebné vytvoriť voľný priestor v okolí rekuperačnej jednotky (v prípade iného typu jednotky uvoľníte miesto v okolí krytu, cez ktorý sa dostanete k filtrom).

2. Pre Vašu bezpečnosť nezabudnite odpojiť  zásuvku od elektriny!!! 

3. Na prednej strane rekuperačnej jednotky otvorte vrchný kryt (v prípade iného typu jednotky odstráňte kryt, cez ktorý sa dostanete k filtrom).

4. Detailný pohľad na umiestnenie filtrov (naľavo jemný papierový filter F7, napravo látkový G4).

5. Vytiahnite látkovy filter G4 (napravo) za účelom vyčistenia.

6. Opatrne povysávajte látkový filter, prípadne jemne vyfúkajte kompresorom (odporúča sa postup na sucho bez používania akýchkoľvek čistiacich tekutín).

7.Vytiahnite papierový filter F7 (naľavo) za účelom vyčistenia.

8. Opatrne povysávajte papierový filter, prípadne jemne vyfúkajte kompresorom.

9. Filtre máte vyčistené. Osaďte ich naspäť do rekuperačnej jednotky, zavrite predný kryt a po zapojení do elektrickej energie môžte rekuperačnú jednotku ďalej používať.

ČASŤ 2. ČISTENIE DOSKOVÉHO VÝMENNIKA A VENTILÁTORA

Ak ste sa rozhodli vyčistiť aj doskový výmenník a ventilátory v prvom kroku vyberte z rekuperačnej jednotky filtre ako je uvedené v časti 1.

9. Odskrutkovaním odstráňte predný kryt, pod ktorým sa nachádzajú filtre, ďalej odstráňte spodný kryt (plechový) a taktiež bočné kryty viď následujúci obr.

10.  Po odstránení všetkých skrutiek opatrne odstráňte bočný kryt jemným pohybom nahor (pozor je prichytený na závlačkách viď obr.)

11.  Pohľad na rekuperačnú jednotku po odstránení krytov (pohľad na prednú zvukoizolačnú penu).

12. Rukou vytiahnite zásuvné klince na zvukoizolačnej pene.

13. Pohľad na rekuperačnú jednotku po odstránení zvukoizolačnej peny (pohľad na doskový výmenník).

14. Jemným pohybom vyberte doskový výmenník a opatrne povysávajte povrch výmenníka (taktiež na sucho bez používania akýchkoľvek čistiacich tekutín). Prípadne vyfúkajte kompresorom, čo je ešte efektívnejší spôsob čistenia doskového výmenníka ako vysávanie.

15. Pohľad na ventilátor v rekuperačnej jednotke. Ventilátor je umiestnený na každej strane v jednotke (podľa typu jednotky sa môžu ventilátory líšiť). Ventilátor jemne vyčistite štetcom. Ubezpečte sa, že máte odpojenú elektrinu!!!

Teraz máte svoju rekuperačnú jednotku úspešne vyčistenú. Spätným postupom ju poskladajte naspäť, v prípade potreby si pomôžte vašou zhotovenou fotodokumentáciou :-). Po zapojení do elektriny je vaša rekuperačná jednotka pripravená na použitie.

 

Ak máte doplňujúce otázky, neváhajte ma kontaktovať emailom alebo telefonicky.

Článok pre Vás pripravil:

 

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

e-mail: info@twg.sk

Tel.: 0911 640 055

Share This