Jedna z najdôležitejších vlastností rekuperácie je filtrácia vzduchu, preto je potrebné filtre v rekuperačnej jednotke pravidelne čistiť a vymieňať podľa potreby. Odporúčané prečistenie filtrov je každé 1 až 3 mesiace a vykonanie výmeny filtrov sa odporúča min. raz za 12 mesiacov. Kvalitná rekuperačná jednotka vás upozorní na ich výmenu. V prípade prašnejších lokalít je to aj častejšie. Ak sa však údržba nezanedbá, nejde o pracný, ani zdĺhavý výkon.

Návod ako vymeniť filtre v rekuperačnej jednotke:

Pred akýmkoľvek úkonom je potrebné prístroj odpojiť od elektrickej siete!

1. Za výmenu filtrov je zodpovedná osoba určená na obsluhu a údržbu vetracej jednotky. Filtre je potrebné vymeniť, keď sa na diaľkovom ovládaní zobrazí upozornenie.

2. Pre výmenu filtrov postupujte ako na obrázku nižšie:

3. Po výmene filtrov vynulujte počítadlo:

4. Nastavenie frekvencie výmeny filtrov:

Nastavte dobu výmeny filtrov 6 až 18 mesiacov. Predvolená frekvencia výmeny filtrov je 12 mesiacov.

V prípade akýchkoľvek otázokna ktoré neviete nájsť odpoveď, nás neváhajte  kontaktovať e-mailom alebo na tel. 0911 640 055 alebo 0910 310 385.

 

 

Tento návod pre vás vytvoril: 

 

Ing. Rastislav Tvarog
Energetický špecialista a audítor
e-mail: info@twg.sk

Share This