Prchavé organické zlúčeniny (anglicky – volutile organic compounds: VOC) sú významnou znečisťujúcich látkou, ktorá negatívne ovplyvňuje čistotu ovzdušia.  Významným zdrojom emisií VOC sú zariadenia, ale aj činnosti, kde sa používajú organické rozpúšťadlá. Ďalšími zdrojmi je priemyselné spracovanie syntetickej gumy, automobily spaľujúce benzín a cigaretový dym. 

 

 

Z čoho vznikajú prchavé organické zlúčeniny vo vašej domácnosti?

rekuperácia

Tieto látky sa veľmi ľahko vyparujú pri izbovej teplote, sú bezfarebné a často aj bez zápachu. Z tohto dôvodu si ľudia ich prítomnosť často ani neuvedomujú. 

Medzi aktivity, ktoré ovplyvňujú koncentrácie VOC vo vnútri objektov patrí: maľovanie, natieranie, lepenie. Pri týchto aktivitách sme už preventívne naučení poriadne vetrať, avšak tieto prchavé látky sa vyskytujú aj pri bežných domácich aktivitách.

Do kontaktu s nimi môžeme prísť pri čistení domácností, používaní dezodorantov, kozmetických prípravkov,  umývaní riadu, praní bielizne, fajčení, či osviežovačoch vzduchu. 

 

 

Ako škodia zdraviu?

rekuperácia

Citlivosť obyvateľov domácností na tieto látky je rôzna. Najviac ohrozené skupiny sú malé deti, starí ľudia, ľudia pracujúci s materiálmi uvoľňujúcimi tieto látky, ale aj ľudia náchylní na choroby.

Pri zvýšenej koncentrácii prchavých látok môže dôjsť k dráždeniu zmyslových orgánov, k astme, alergiám, či zápalu sliznice.

Pri vysokej koncentrácii prchavých zlúčenín sa prejavujú ako akútne otravy. V domácnosti to nastáva hlavne pri rekonštrukčných prácach, kde hlavným zdrojom sú farby, nátery, rozpúšťadlá a lepidlá.

 

 

Vetraním s rekuperáciou si  pomôžete

Nedostatočnú kvalitu vzduchu v domácností vplyvom týchto, ale aj iných látok je možné zlepšiť niekoľkými spôsobmi.

Teoreticky najlepší spôsob je vyhnúť sa produktom alebo činnostiam, ktoré produkujú vysoké koncentrácie VOC vo vnútornom prostredí. Pri menších koncentráciách si však človek často ani neuvedomuje, kde všade sa môžu nachádzať a nekontroluje každý výrobok, či danú prchavú látku obsahuje.

Prirodzené vetranie oknami je najjednoduchším riešením, čo však niekedy nie je možné z dôvodu počasia, vonkajších podmienok znečistenia a nadmernému hluku.

Pravidelná výmena vzduchu zabezpečená prirodzeným vetraním niekedy nemusí byť efektívna. Najmä v prípadoch, kedy je vonkajší vzduch silne znečistený a zároveň mnoho znečisťujúcich látok sa neustále uvoľňuje aj z vnútorných zdrojov. Taktiež vyžaduje aj určitú disciplínu pri neustálom otváraní a zatváraní okna, čo pri vetraní s rekuperáciou je neznámy pojem.

 

Rekuperácia je tak najefektívnejšie riešenierekuperacia

Ideálnym riešením je teda vetranie s rekuperáciou, čím sa zabezpečí oveľa lepšia kvalita vnútorného vzduchu.

Rekuperácia vám odvetrá  nielen tieto prchavé látky, ale aj vydýchaný vzduch, rôzne jemné prachové častice, pachy, či zvýšenú vlhkosť. 

Nemusíte stále myslieť na otváranie okien a ani  neprichádzate v zimnom období vetraním o teplo. Do vnútra domu vám bude prúdiť čerstvý, odfiltrovaný vzduch kvalitnými filtrami, ktoré sa nachádzajú v rekuperačnej jednotke.

Dostatok výhod, čo poviete? 🙂 Rekuperácia vám zabezpečí hygienický komfort a vy si môžete v bezpečí užívať čas strávený doma s vašou rodinou.

 

Článok pre vás vytvoril: 

 

Ing. Rastislav Tvarog
Energetický špecialista a audítor
e-mail: info@twg.sk
Tel.: 0911 640 055

Share This