Veľa ľudí sa obáva hluku z rekuperácie. Je to ku podivu celkom častá obava. A viete, že je to práve naopak? Rekuperácia vo veľa prípadoch pomôže vymaniť sa zo života v neustálom hluku. Že nie? A čo hluk z ulice, hlavnej cesty pri vašom dome, z autostrády alebo železnice bez hlukových bariér? Bežná hluková kulisa na dedine aj v meste. Ak nežijete na samote pri lese, hluk vás určite trápi. Rekuperácia vám pomôže zbaviť sa ho alebo aspoň utlmiť ho na minimum. Problém dneška je jednoznačne hluk prichádzajúci z exteriéru do interiéru.

 

Problémy s hlukom z ulíc

Problémy s hlukom  vám môžu vytvárať susedia, no vážnejším problémom sú  hlavne dopravné stavby.

Kto býva v blízkosti železnice alebo diaľnice, vie že je to problém.  Limity hluku sú tu o čosi väčšie, hlavne pre hlavné cestné ťahy a železničné koridory  to je 60 dB, čo je ekvivalent bežného hovoru.  Nezdá sa to veľa, ale predstavte si, že bývate pri rušnej ceste a priamo v izbe vám s každým prejazdom auta niekto prehovorí. Na internete môžte nájsť mnoho hlukových map  pre územia v okolí diaľníc, ciest, či železníc na Slovensku.Ticho by bolo v takom prípade nad zlato. Keď máte v dome inštalovanú rekuperáciu nie je potrebné otvárať okná a tým pádom žijete pri rušnej ulici v podstatne príjemnejšom tichu ako pri otvorených oknách. Dáva vám to zmysel? Ja verím, že áno.

 

Aké sú limitné hranice hluku?

Podľa štúdii  hluk  z ulice predovšetkým ten, ktorý je spôsobený dopravou, obťažuje veľké množstvo ľudí. Podľa Európskej environmentálnej agentúry hluk znepríjemňuje život takmer 20 miliónom Európanov. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že približne 40 % obyvateľov Európskej Únie je vystavených hluku z dopravy na úrovni viac než 55 decibelov (dB).

Tabuľka limitného hluku vo vnútri domu:

vnútorný hluk deň (6:00 – 22:00) noc (22:00-6:00)
základný limit 40 dB 30 dB
hluk z cestnej dopravy (neplatí pre stavby postavebé po r. 2006, tam platí základný limit) 45 dB 35 dB
hluk z hudby, spevu,reči 35 dB 25 dB

Čo môže príliš veľa hluku spôsobiť?

Aj krátkodobé pôsobenie rušivejšieho hluku prichádzajúceho z vonkajšieho prostredia do domu s hladinami presahujúcimi 35 až 40 decibelov (dB) môže podľa odporučenia Svetovej zdravotníckej organizácie viesť ku narušeniu pokojného spánku.

Dlhodobé rušenie a obťažovanie hlukom v rozmedzí 50 až 70 dB v čase oddychu človeka napríklad v blízkosti dopravných koridorov, letísk alebo priemyselných areálov majú priamu súvislosť s neurózou človeka alebo poruchami spánku.

Rekuperácia, váš pomocník v boji s hlukom!

Hluk prichádzajúci z exteriéru do domácnosti je možné vyriešiť rekuperačným systémom. 

Nemusíte sa otravovať neustálym otváraním a zatváraním okien. Zatvorené okná vám utlmia všetok hluk z ulice, taktiež sa vám už nebude prášiť z ulice a nebude vám hroziť prievan z otvorených okien.

Základ dobre fungujúceho rekuperačného systému je kvalitná rekuperačná jednotka.

Je to tým pádom v celku jednoduché. Len sa treba nad problémom zamyslieť a použiť modernú technológiu vetrania. Proste moderným problémom treba čeliť modernými postupmi 🙂 Jednoducho rekuperácia a život v hluku nejdú dokopy.

 

Ak máte doplňujúce otázky, neváhajte ma kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.

 

Článok pre Vás pripravil:

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

e-mail: info@twg.sk

Tel.: 0911 640 055

 

 

Share This