V tomto článku sme sa inšpirovali častou otázkou, čo je lepšie. Rekuperácia s doskovým výmenníkom alebo rekuperácia s rotačným výmenníkom? Ako pri všetkom, aj tu platí: všetko má svoje výhody aj nevýhody.

Výhody doskového výmenníka: 

 • Jednoduchosť. A v čom spočíva? V prevádzke. Je to kompaktná ,,krabička,, vložená v rekuperačnej jednotke, ktorá sa nehýbe, netočí, proste tam len je a vďaka množstvu lamiel odovzdáva teplo. 
 • Žiaden motor na otáčanie výmenníka. Nemôže sa pokaziť. Nemôže začať vydávať nežiadúce zvuky.
 • Žiaden nežiadaný prienik vzduchu cez netesnosti a tým pádom nežiadané miešanie odvádzaného a privádzaného vzduchu. 
 • Žiadna ďalšia spotreba elektriny, aj keď len malá, ale predsa.
 • Veľmi vysoká účinnosť až na úrovni nad 90 %.

Nevýhody doskového výmenníka

 • Vznik kondenzátu. Nie je to žiadna chyba, ale už musíte dopredu uvažovať, že rekuperačná jednotka musí byť zaústená do kanalizácie. Čo je práca navyše.
 • Príliš efektívne vetranie, ktoré môže spôsobiť vysúšanie vzduchu v exteriéri. Samozrejme aj v zimnom období.
 • Možnosť použitia entalpického výmenníka eliminuje nevýhodu vysúšania vzduchu uvedené nižšie. Avšak cena takéhoto výmenníka prípadne celej rekuperačné jednotky je vyššia ako iné riešenie.

Výhody rotačného výmenníka

 • Spätný zisk vlhkosti. Ak sa výmenník točí, odoberá z odvádzaného teplo aj vlhkosť, ktoré potom odovzdáva  privádzanému vzduchu. Takže ak nemáte v objekte zvýšenú vlhkosť a problémy s ňou, je to celkom zaujímavá vlastnosť.
 • Bez zaústenia do kanalizácie – tým, že sa vlhkosť odovzdáva nie je potrebné jednotky s rotačným  výmenníkom zaústiť do kanalizácie. Nevzniká kondenzát.

Nevýhody rotačného výmenníka

 • Potencionálna poruchovosť otočného mechanizmu. Ako všetko čo sa neustále otáča, aj tu hrozí reálne riziko, že sa rotačný výmenník, respektíve jeho pohon pokazí.
 • Netesnosť – reálna hrozba prieniku odvádzaného vzduchu do privádzaného. Nie je to nič tragické, ani rozsiahle čo môže nastať.
 • Nižšia účinnosť spätného zisku. Rotačné výmenníky majú nižšie účinnosti ako doskové. Preto v niektorých riešeniach nie sú vhodné. 
 • Zvýšená spotreba elektriny. Otočný mechanizmus spotrebuje elektrickú energiu na svoj pohon. Nie je to obrovské číslo, ale v porovnaní s rekuperáciou s doskovým výmenníkom je to niečo navyše.

Keď dáme vyššie uvedené do pomeru, tak nám víde, že pri rekuperácií s doskovým výmenníkom sme určili 5 výhod a 3 nevýhody a pre rekuperáciu s rotačným výmenníkom sme určili 2 výhody a 4 nevýhody. 

Fakt je ten, že riešenia vetracieho systému s rekuperáciou, kde jednoznačne vyhovuje doskový výmenník a naopak, kde jednoznačne vyhovuje rotačný výmenník.

Preto nech už sa rozhodnete akokoľvek, som presvedčený, že vyššie uvedené porovnanie Vám pomôže pri správnom výbere. 

Tento článok pre vás vytvoril: 

Ing. Rastislav Tvarog
Energetický špecialista a audítor
e-mail: info@twg.sk

Share This