Rekuperáciou ušetríte peniaze na vykurovanie. Je to pravda? Áno je. Množstvo energie potrebnej na vykurovanie objektu závisí od tepelných strát, pričom existujú rôzne typy tepelných strát v objektoch.

Prvým a zvyčajne najviac závažným sú straty cez obvodový plášť. Druhým typom sú straty cez netesnosti objektu (špáry, zle nastavené okná a podobne). Posledným výrazným typom tepelných strát objektu je vetranie.

Pri nízkoenergetických a pasívnych domoch má vetranie dokonca ten najväčší podiel na celkových tepelných stratách.

Častým vetraním v domoch, bytoch, či v kanceláriách prichádzame hlavne v zime o teplo a tým aj o financie. Jednoducho povedané, každé otvorenie okna nás stojí peniaze. 

Nato aby bolo klasické vetranie oknami dostačujúce a hygienické, by malo byť okno otvorené približne hodinu za deň. Pri takomto spôsobe vetrania sa však  stratí 50 – 75% tepla vo vašom dome.

 

Rekuperáciou nestratíte teplo vetraním

Rekuperáciou ušetríte energiu na vykurovanie a to najmä v zimnom období.

Úlohou rekuperácie je zabezpečiť v dome čerstvý vzduch s minimálnymi tepelnými stratami.

Pri vetraní pomocou rekuperácie sa  čerstvý vzduch, ktorý je privádzaný  do objektu  predhrieva teplým odvádzaným vzduchom z interiéru. Tento vzduch sa však nemieša, len si vzájomne odovzdá teplo.

Teplý vzduch nie je bez úžitku odvedený otvoreným oknom von ako pri klasickom vetraní. Vo výmenníku, ktorý sa nachádza v rekuperačnej jednotke odovzdá väčšinu svojho tepla privádzanému vzduchu.  Tento proces sa nazýva  spätné získavanie tepla a prispieva sa ním k úspore energií vo vašej domácnosti. Kvalitné rekuperačné jednotky majú účinnosť spätného zisku tepla aj 91%. 

Platí princíp, že čím väčší objem vzduchu prechádza cez výmenník, tým je spätne odovzdané teplo menšie.

Z tohto dôvodu je rekuperačné jednotky vhodné používať v režime s minimálnym prietokom vzduchu, ale non-stop. Rekuperačné jednotky sú na neustálu prevádzku „stavané“ a dosahujú pri nej najlepšie prevádzkové parametre a vy z nich máte vtedy najväčší úžitok.

 

Čo je účinnosť rekuperácie?

Účinnosť rekuperácie je vlastne účinnosť spätného získavania tepla. Táto účinnosť však  nikdy nedosiahne 100 %:

Pri 0 % účinnosti je cez otvorené okno bez úžitku odvedený vzduch von z miestnosti a studený čerstvý vzduch je privedený do miestnosti, ktorá rýchlo vychladne až na vonkajšiu teplotu.

Naopak 100 %-ná účinnosť by nastala vtedy, ak by sa privádzaný vzduch s vonkajšou teplotou ohrial od odvádzaného na jeho teplotu. Miestnosť by bola vetraná bez akejkoľvek tepelnej straty. 100% účinnosť však nie je technicky zrealizovateľná, vyjadruje skôr modelový stav.

Reálna účinnosť rekuperácie sa pri bežne dostupných rekuperačných jednotkách  pohybuje medzi 30 až 93 %. Účinnosť nad 60 % sa považuje za dobrú, nad 80 % vynikajúcu. Naše rekuperačné jednotky obsahujú doskový výmenník s účinnosťou spätného zisku až do 91%.

 

Koľko ušetríte?

Rekuperáciou ušetríte pri nízkoenergetickom objekte 20 až 25 % celkových nákladov na vykurovanie.

Na prevádzku rekuperačnej jednotky v rodinnom dome je potrebných za rok približne 300-500 kWh/rok.

Ak by sme uvažovali s pol násobnou  výmenou vzduchu,čo je požadovaným hygienickým štandardom podľa normy, tak rekuperáciou ušetríte za jednu vykurovaciu sezónu 150 až 300 €.

 

 

Článok pre vás vytvoril: 

 

Ing. Rastislav Tvarog
Energetický špecialista a audítor
e-mail: info@twg.sk
Tel.: 0911 640 055

 

 

 

Share This