Pojem rekuperácia v súčasnosti zastáva významnú úlohu v individuálnej, občianskej aj priemyselnej výstavbe. V nedávnej minulosti bola pokladaná za nadštandard, ktorý je určený pre energeticky nízkoenergetické objekty.
Hlavnými faktormi nárastu na trhu s rekuperáciou sú nie len legislatívne zmeny a stavebné predpisy.
Väčšina staviteľov chce mať v súčasnosti dom nenáročný na energie, nakoľko cena energie neustále rastie.

Ďalším veľmi dôležitým prvkom je potreba vyššieho hygienického štandardu, ktorý sa dá dosiahnuť práve vďaka rekuperácií. Tento trend je badateľný nie len vo svete, ale v súčasnosti aj u nás.

 

Trh rekuperácie v Európe  (2012)

Dostupné štúdie ukazujú, že celkový európsky trh s klimatizáciou v roku 2012 má pokles o 16% objemu. Naopak pri trhu s rekuperáciou sa odhaduje nárast 8% objemu. Štúdia zahŕňa; Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Nórsko, Švédsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo a USA. Najväčším európskym trhom je Nemecko.

Systémy pre rodinné domy predstavujú viac ako 55% celkových nainštalovaných rekuperačných systémoch v objektoch. Väčšina týchto systémov má kapacitu 150 až 400 m3/h prietoku vzduchu, kde centrálna jednotka dodáva čerstvý vzduch do celého domu.

 

Trh rekuperácie v Európe  (1985-2025)

Odhadovaný trh rekuperačných jednotiek  1985-2025  v rôznych podnebných pásmách

Od roku 1995 sa začal rozvíjať trh najmä vo väčších krajinách, nachádzajúcich sa v miernom podnebnom pásme, ako je Nemecko, Veľká Británia a Francúzsko.

​​V súčasnosti vidíme výrazný nárast vo všetkých krajinách v miernom pásme. Vyplýva to z energetických štatistík a meniaceho sa vnímania vlastníkov budov v oblasti energie, zdravia a pohodlia a špeciálnych dotačných programov v rôznych krajinách.

Krajiny v teplejších klimatických oblastiach zatiaľ nemajú žiadne významné trhy pre rekuperačné systémy. Doteraz rekuperačné systémy neboli povinné vo väčšine členských štátov EÚ. To sa však kvôli splneniu energetických cieľov do roku 2020 mení.

Základ dobre fungujúceho rekuperačného systému je kvalitná rekuperačná jednotka. Viac informácií o naších rekuperačných jednotkách nájdete na tomto linku.

Ak máte doplňujúce otázky, neváhajte ma kontaktovať emailom alebo telefonicky.

Článok pre Vás pripravil:

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

e-mail: info@twg.sk

Tel.: 0911 640 055

 

 

 

Share This