Rekuperácia má svoje zaužívané pravidlá ktoré výrazne zjednodušujú jej realizáciu. Jenoducho to môžeme nazvať: Základný princíp rekuperácie. Jedna z častých otázok sa týka počtu výustiek a dĺžky jednotlivých potrubných trás.

Pri jednoduchých riešeniach je takmer jedno či máte alebo nemáte rovnaký počet výustiek. Taktiež je skoro jedno či máte rovnako dlhé trasy jednotlivých potrubí.

Na čo si dať pozor pri výustkách rekuperácie

Pre jednoduchosť montáže a najlepšia funkčnosť rekuperácie sa dosahuje pomocou rovnakého počtu prívodov a odvodov. Systém má byť rovnotlaký, teda platí zásada koľko vzduchu cez rekuperáciu privediem, toľko potrebujem odviesť.

rekuperácia - pozor

Nič sa nestane ak je rozdielny počet prívodov a odvodov.

Potom je však potrebné systém poriadne zmerať a nastaviť jednotlivé prietoky vzduchu. Pri výustkách je jedno či cez ňu prechádza 15 m3/h vzduchu alebo viac. Keď už by bolo vzduchu príliš veľa začala by výustka vydávať nepríjemný piskľavý zvuk, ktorý by nás upozornil, že niečo nie je v poriadku.

Rovnaký počet výustiek na odvod a prívod vzduchu je pri rekuperácii najjednoduchší spôsob ako nič nepokaziť. Ak je potreba maž rozdielne počty, nič tomu nebráni, len je potrebné poriadne systém premerať a nastaviť.

Na čo si dať pozor pri jednotlivých trasách rekuperácie

Pre funkčnosť rekuperačného systému je ideálne dosiahnuť čo najpodobnejšie dĺžky jednotlivých potrubí.

Keď sa to podarí dosiahnuť, vieme, že tlakové straty v potrubí sú približne rovnaké a preto bude každá výustka fúkať alebo naťahovať približne rovnaké množstvo vzduchu.

Takýto vzhľad systému je v bežnom dome veľmi problematické dosiahnuť. Umiestnenie rekuperačnej jednotky je zvyčajne v technickej miestnosti, ktorá býva často pri obvodovej stene.

Tým pádom vzniká prirodzená nesymetria. Na jednej strane domu sú kratšie potrubia a smerom do vzdialenejších miest od technickej miestnosti sú potrubia dlhšie. Takto nám vznikne systém rekuperácie s rôznymi dĺžkami jednotlivých vetiev.

Tlaková strata vzniká dĺžkou potrubia, teda čím dlhšie potrubie tým väčšia tlaková strata.

rekuperácia-základný princíp

Aký je základný princíp rekuperácie?

V podstate je to jednoduché. Vzduch v systéme rekuperácie sa šíri v potrubiach podľa toho kde na akú tlakovú stratu narazí. Kde je malá je ho veľa, kde je veľká je ho naopak málo.

Preto je potrebné rekuperačný systém poriadne zmerať a podľa toho systém vyregulovať. Najčastejšie sa regulácia systému rekuperácie robí pomocou koncových prvkov, napríklad tanierových ventilov. Je to najjednoduchší spôsob vyregulovania či už pri rôznom počte nasávacích a výfukových ventilov, alebo pri rôzne dlhých trasách potrubia.

Zhrnutie

Ak máte ideálne rozložený interiér domu máte šancu zhotoviť rekuperáciu s rovnakým počtom prívodov aj odvodov vzduchu. Taktiež sa vám podarí zhotoviť rekuperáciu s rovnako dlhými trasami jednotlivých potrubí.

Pravdepodobne to však nebude váš prípad, pretože je to veľmi nepravdepodobné. Ak sa teda radíte medzi drvivú väčšinu, máte rôzne dlhé trasy potrubí a prípadne aj rôzny počet výustiek.

Keď vo vašom rekuperačnom systéme potriadne odmeráte prietoky vzduchu a podľa toho ho poriadne vyregulujete, je všetko v pohode. Regulovať môže najjednoduchšie pomocou výustiek v miestnostiach, alebo pomocou regulačných vložiek ktoré sú v rozdeľovači, alebo skôr v distribučnom boxe.

PS: Pre viac informácií nás navštívte na našom blogu, kde si môžete prečítať rôzne typy ako postupovať pri realizácií rekuperácie alebo ak ste ešte len úplne na začiatku potom vám pomôžeme v rozhodovaní sa, či je rekuperácia pre vás vhodná alebo nie.

Tento článok pre Vás pripravil:

špecialista na rekuperáciu
Ing. Rastislav Tvarog
špecialista na rekuperáciu
0911 640 055
rekuperacia@twg.sk

Share This