Vo vnútri budov trávime väčšinu svojho  života,  preto je potrebné zabezpečiť, aby bol tento pobyt čo najzdravší. Kvalitu vnútorného prostredia v našich domácnostiach najviac ovplyvníme tým, že zabezpečíme kvalitné  vetranie.

Jedným z faktorov, ktoré vplývajú na ovzdušie sú oxidy dusíka. Ich základným zdrojom  sú emisie z automobilovej dopravy, z ktorej pochádza až  50 % oxidov. Významný zdroj je tiež spaľovanie zemného plynu.

 

 

Oxidy dusíka číhajú na vás najmä pri varení

kvalitné vetranie

Z ôsmich oxidov dusíka, ktoré sa môžu nachádzať v domácnosti, majú len dva preukázateľný vplyv na zdravie – oxid dusičitý (NO2) a oxid dusný (NO). Zdroj týchto oxidov pochádza z plynu, ktorý sa využíva na varenie, pečenie, vykurovanie, či ohrev vody.

Na Slovensku používa plyn na varenie, či pečenie približne 80 % domácnosti, elektrinu okolo 18 % a 2 % pripravujú pokrmy na iných zdrojoch. Úroveň oxidu dusičitého z hľadiska zdravia je najčastejšie prekračovaná v kuchyniach, obývačkách, ale aj v interiéri áut.

 

 

Aké sú účinky oxidov dusíka na naše telo?kvalitné vetranie

Oxid dusičitý je dráždivý plyn. Pôsobí na dýchacie cesty a spôsobuje ich zužovanie. Reakcia na vyššie koncentrácie oxidu dusičitého sa objavuje najmä u astmatikov a ľudí s ochoreniami dolných dýchacích ciest a pľúc.

Pri vyššej koncentrácii znižuje množstvo hemoglobínu v krvi. Jeho veľmi vysoká koncentrácia môže spôsobiť otravu a viesť až k úmrtiu.

Citlivejšie sú aj malé deti a aj starí ľudia. Z viacerých štúdií bol odhadnutý 20 % nárast respiračných ochorení medzi deťmi žijúcimi v domoch, kde sa nachádzajú plynové spotrebiče.

 

 

Vetranie, vetranie, vetranie!kvalitné vetranie

Asi jediným spôsobom ako sa týchto emisií zbaviť je intenzívne a kvalitné vetranie. To aby ste dokázali pri každom varení, či pečení vetrať oknami, je síce zdanlivo jednoduché , nie vždy však veľmi efektívne a  zrealizovateľné. 

Pri nepriaznivom počasí občas ani nie je možné otvoriť okno. Ak je vonku chladnejšie počasie, unikne vám cez otvorené okno aj veľa tepla. V lete sa vám cez okno dostanú do vnútra pele, či rôzne iné alergény. Z vonkajšieho prostredia tiež prenikne aj hluk z ulíc, ale aj veľa nečistôt. A samozrejme vo vnútri domov na nás číhajú nielen plyny z varenia, ale aj množstvo ďalších emisií.

 

A to je len pár príkladov, prečo namiesto vetrania oknami použiť vetranie pomocou rekuperácie. Rekuperácia vám ponúka množstvo výhod a oveľa lepší komfort vášho bývania. Výrazne vám zvyšuje kvalitu vnútorného prostredia vášho domova.

 

 

Článok pre vás vytvoril: 

 

Ing. Rastislav Tvarog
Energetický špecialista a audítor
e-mail: info@twg.sk

Share This